CE İlgili Kısa Bilgiler

CE İlgili Kısa Bilgiler

CE işareti AB ülkeleri için uygunluğunu ifade eder. CE işareti, bir ürünün amacına uygun kullanıldığında, insana, hayvana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini gösteren bir güvenlik işaretidir. CE belgesi işareti ve logosunun nasıl alınması gerektiği, şartları ve bilmeniz gerekenleri hemen https://www.adlbelge.com/ce-belgesi-nedir-nasil-alinir linkine tıkladığınızda açılan sayfadan öğrenebilirsiniz.

Genelde özel yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafınca CE belgesi verebiliyor. Buradan CE logosunu almanın fiyatı ise yaklaşık olarak vermek yapılması zorunlu test ve sürelerine bağımlı olarak değişir.

“CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerde satışa sunulacak ürünlerin sahip olması gereken CE Belgesi; kozmetik, gıda, tekstil gibi ürünler için geçerli olmadığı gibi, elektrik ya da elektronik aksama sahip olan ürünler için gereklidir.

CE damgası taşıması gereken zorunlu ürünler denildiğinde; Alçak Gerilim Cihazları, Kişisel korunma donanımları, Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları, Elektromanyetik uyumluluk, Makinalar, Basınçlı kaplar ve Basit Basınçlı Kaplar, Gaz yakan aletler bilinir. Uygunluk Beyanı ne demektir? Üretici veya üretici temsilcisi tarafından, uygulandığı ürünün, sadece söz konusu ürün için geçerli olan tüm ürün güvenliği direktiflerinin, tüm ilgili gereksinimlerini karşıladığını gösteren resmi bir beyandır.

CE işareti Avrupa Ekonomik Komisyonunun CE’nin yayınlanmış araç standartlarına uyumun belgelendirilmesidir. E Sertifikası araçların sistem ve teknik ünitelerinin AB mevzuatlara uygunluğunu gösteren sertifikadır. Ürünlerin otomotiv sektöründe kullanılabilmesi için alınan ürün belgesidir.

Onuncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki durumda, uygunluk beyanı, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından yapılır.

Üreticinin Unvanı açık adresinin CE sertifikasında tam olarak eşleşmesi aynı şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Sınıf bilgisi ürünün sınıf bilgisi uygunluk beyanında açık bir şekilde belirtilmelidir.

Asansörün AB uygunluk beyanı, EK-1 altının ikinci maddesinde yer alan talimata uygun aynı dilde ve aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir. Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler. Asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama. Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.

Üretici Kuruluşlar tarafından düzenlenen ve ürünün bağlı olduğu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren belgelerdir. Belgenin üzerinde üreticinin unvanı ve tam adresi, ürünün sınıf bilgisi, ilgili Yönetmelik ve ek bilgisi ve belgenin düzenlenme tarihi bulunmalıdır.

Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası yer alır.

CE Belgesi, bir belge olmayıp aslında bir işaretlemedir. İngilizcede CE Marking olarak kullanılmaktadır. CE Belgesi bir ürünün Avrupa Yönetmeliklerine göre asgari güvenlik seviyesine uygun olduğunu gösteren ve ürünü piyasada satılma ve AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı veren ürün pasaportudur.

TSE uygunluk belgesi (TSE), ürünlerin Türk Standartlarına veya Avrupa Standartlarına uygun üretim yaptığınızı ispatlayan bir belgelendirme türüdür. Örneğin standart numaranız TS 6617 ise bu sadece alacağınız belgenin Türk standartlarına göre üretim yaptığınızı beyan eder. CE Belgesi AT Uygunluk Beyanı Üreticinin piyasaya sürdüğü ürünün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu beyan ettiği belgedir. Ürünün CE Belgesi olduğunu beyan eden ve resmiyete döken ise üreticinin/yetkili temsilcinin imzaladığı AT Uygunluk Beyanı’dır.

AT tip incelemesi, bir uygunluk değerlendirme işleminin, bir onaylanmış kuruluşun ürünün teknik tasarımını incelediği ve bu tasarımın teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu doğruladığı ve tasdik ettiği bölümüdür. Deklarasyon: fransızca déclaration anlamında yani; “bildirme, duyurma, ilân etme” anlamında Türkçe’de kullanılan bu söz, “kamuoyuna yapılan açıklama, bildiri” anlamıyla da geçmektedir. Bu söz için kurulumuzun önerdiği karşılık bildirgedir.

CE deklerasyonu, Avrupa sınırlarında satılan tüm makinelerde bulunması gereken bir onaydır. Avrupa’da üretilen veya ithal edilen tüm makineler uygunluk sağlamak zorundadır. CE deklarasyonu, ekipmanın tüm gereklilik ve standartlara uygunluğunu kanıtlayan bir belgedir.

Uygunluk Beyanı, üretici tarafından ürünün ilgili devlet direktiflerinin gereklerine uygunluğunu uygun şekilde değerlendirdiğini göstermek için kullanılan bir belgedir. Bu belge, bir ürünü pazara tanıtmak için temel bir koşuldur.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan tarım ürünlerinin ihracatında, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticarette Standardizasyon Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığından alınır.

CE İşareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir. Yani ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

CE teknik dosyasının tüm öğeleri (dokümantasyon, risk analizleri, ilgili CE testleri, kullanım kılavuzu vs.) Ürünün CE Belgesi olduğunu beyan eden ve resmiyete döken ise üreticinin veya yetkili temsilcinin imzaladığı AT Uygunluk Beyanı’dır.

Deklarasyon doğru yazımı Türkçe 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, ‘d’, ‘e’, ‘k’, ‘l’, ‘a’, ‘r’, ‘a’, ‘s’, ‘y’, ‘o’, ‘n’, şeklindedir. Self deklarasyon piyasaya sürülen ve makina imalatçıları tarafından ce belgesi alınan ve imalatçı tarafından yayınlanan deklarasyondur. AT uygunluk beyanı olarak ta bilinen self deklarasyon makinaların CE belgesine sahip olduğunu belirten ve resmi bir belge ile resmiyete dökülen beyana Self deklarayon denir.

Serbest satış sertifikaları (DEKLARASYON), Türkiye’de imalatı yapılan kozmetik ürünlerin ihracatı için düzenlenen belgedir. İhracatçı firma, ürünlerin Türkiye’de ürünle ilgili mevzuatlara uygun olarak üretildiğini ve direktiflere uygun kullanılması durumunda insan sağlığı açısından risk teşkil etmediğini beyan eder.

CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır. Uygunluk değerlendirmesi, mümkün olan en geniş ürün yelpazesi için uygulanabilecek sınırlı sayıda farklı prosedürleri kapsayan modüllere ayrılır. Genel bir kural olarak, bir ürün tasarım ve üretim aşamaları boyunca bir modüle göre uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur.

sponsor reklam

Benzer Yazılar

Uygun Fiyata Kaliteli Elektronik Sigara Çeşitleri

Uygun Fiyata Kaliteli Elektronik Sigara Çeşitleri

En Uygun Isı Yalıtım Malzemesi

En Uygun Isı Yalıtım Malzemesi

Profesyonel Mutfak Malzemeleri

Profesyonel Mutfak Malzemeleri

Estetik Ve Özgün Tasarım İle Kompozit Cephe Kaplama

Estetik Ve Özgün Tasarım İle Kompozit Cephe Kaplama

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir